Repositoris OA

Els repositoris són arxius on es depositen, en format digital, materials derivats de la producció científica o acadèmica de les diferents institucions, en accés obert, de forma organitzada i interoperable.

L’objectiu que es persegueix és facilitar l’accés de la comunitat científica internacional als resultats de la investigació realitzada pels seus membres i augmentar la visibilitat amb la difusió de la producció científica de les institucions. A més de contribuir a la preservació dels documents digitals depositats.

BUVAL dona visibilitat als repositoris de les cinc universitats valencianes creats pels membres de la comunitat universitària com a resultat de la seua activitat acadèmica, docent, investigadora i institucional. Està compost per  RODERIC (Universitat de València), RUA (Universitat d’Alacant), RiuNet (Universitat Politècnica de València), Repositori UJI (Universitat Jaume I) i RediUMH (Universitat Miguel Hernàndez)