Pla de Gestió de Dades

Les agències finançadores inclouen com a requisit en les seues convocatòries d’ajudes, l’elaboració d’un Pla de Gestió de dades (Research Data Management Plan) que descriu les dades que s’utilitzen, com es gestionen al llarg del projecte i on es dipositaran per a la seua difusió en accés obert.

Les biblioteques de BUVAL recomanem l’ús de l’eina ARGOS.

ARGOS és una eina de codi obert elaborada per OpenAire que forma part del EOS (European Open Science Cloud).

Aquesta plataforma es pot utilitzar tant per a consultar plans de gestió de dades i datasets com per a redactar i publicar un pla de gestió de dades (PGD).

Argos