Objectius

En 2021 les cinc universitats públiques valencianes – Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant,  Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández d’Elx – han constituït un consorci per a la cooperació en matèria de biblioteques amb l’objectiu fonamental de millorar els serveis bibliotecaris adreçats als usuaris i usuàries i la societat en general.

El Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes (BUVAL) és la base per a potenciar la cooperació entre les biblioteques universitàries valencianes i té com a objectius:

1)Racionalitzar les inversions en recursos bibliogràfics i documentals, potenciant l’adquisició compartida i establint plans conjunts de desenvolupament de les col·leccions. 
2)Facilitar l’intercanvi de recursos d’informació disponibles en cada institució, mitjançant la creació d’un catàleg col·lectiu.
3)Fomentar i optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions que faciliten els serveis als usuaris i usuàries.
4)Augmentar la productivitat científica en millorar l’accés de la comunitat universitària integrada en el Consorci a les col·leccions bibliogràfiques a través de la informació bibliogràfica i del préstec interbibliotecari.
5)Portar a terme accions de millora de les competències del personal de les biblioteques.
6)Col·laborar i participar en qualsevol iniciativa de cooperació interbibliotecària que sorgisca en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, de caràcter nacional o internacional.
7)Treballar de manera conjunta en aspectes que redunden en l’excel·lència de la gestió de les biblioteques de les universitats participants.
8)Facilitar l’accés a les instal·lacions de les biblioteques.