Universitats participants

La Universitat de València, fundada en 1499 sota el nom d’Estudi General, és una universitat pública, orientada a la docència i investigació en quasi tots els àmbits del saber.

Es divideix en quatre campus: Blasco Ibáñez, Tarongers, Ontinyent i Burjassot-Paterna, i compta amb nombroses extensions, delegacions, centres adscrits i emplaçaments exemplars, com l’edifici històric de La Nau —sigles de la “Nostra Antiga Universitat”—, el Jardí Botànic o el Palau de Cerveró.

El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València és un centre de recursos per a l’aprenentatge, la docència, la investigació i la cultura, format per un equip professional compromés amb la millora contínua dels seus serveis. Té per missió gestionar els recursos d’informació i el patrimoni bibliogràfic històric de la Universitat, facilitar-ne l’accés i la difusió, i col·laborar en el procés de creació i transferència del coneixement.

 

Universitat Politècnica de ValènciaLa Universitat Politècnica de València és una universitat pública amb la seu central a la ciutat de València, organitzada en nou escoles tècniques superiors, dues facultats i dues escoles politècniques superiors. Compta amb 39 graus, 42 departaments i 41 centres i instituts d’investigació.

El Servei de Biblioteca i Documentació Científica proveeix i gestiona la documentació i informació bibliogràfica de suport a l’estudi, la docència i la investigació de la comunitat de la UPV; i, a més, ofereix activitats de formació sobre el maneig dels seus recursos. La UPV compta, a més de la Biblioteca Central, amb altres biblioteques localitzades en diferents centres i campus, com ara al campus d’Alcoi i al de Gandia.

 

La Universitat d’Alacant és una universitat pública que té la seu a Sant Vicent del Raspeig. Va ser creada en 1979 sobre l’estructura del Centre d’Estudis Universitaris que va començar a funcionar en 1968 com a hereu de la Universitat d’Oriola de 1569.

La Biblioteca de la Universitat d’Alacant és un servei universitari de suport a l’aprenentatge, la docència, la investigació, la cultura i les activitats relacionades amb el funcionament i la gestió de la Universitat en el seu conjunt.

És un servei central de la Universitat i inclou 7 punts d’atenció distribuïts majoritàriament dins del campus universitari.

 

Universitat Jaume ILa Universitat Jaume I de Castelló és una universitat pública d’ensenyament superior i investigació situada a la ciutat de Castelló de la Plana. Es va crear l’any 1991. 

La biblioteca de la Universitat Jaume I facilita a tots els membres de la comunitat universitària  l’accés a la informació i documentació. A més, proporciona equips i programes adequats per a l’autoaprenentatge, la investigació i la formació continuada. La biblioteca de l’UJI, com a centre de recursos, compta amb diverses seccions especials: documentació europea, documentació del transport internacional, arxiu, docimoteca, documentació sobre cooperació al desenvolupament i la solidaritat, la mediateca, etc

 

La Universitat Miguel Hernández d’Elx és una universitat pública espanyola creada en 1996. Actualment està estructurada en 9 facultats i escoles universitàries, cinc Instituts d’Investigació, i diversos centres. L’activitat docent i investigadora es desenvolupa en quatre campus universitaris: Altea, Sant Joan d’Alacant, Elx i Oriola, i, a més, disposa d’una seu a Ruanda. 

La Biblioteca de la Universitat Miguel Hernández d’Elx presta serveis en cada un dels campus universitaris, que depenen administrativament d’una única unitat administrativa amb seu a Elx. 

Té com a principal objectiu prestar un servei de la màxima qualitat a tota la comunitat universitària i posa a disposició de l’aprenentatge, la docència i la investigació, els recursos i instruments documentals i d’informació necessaris per a contribuir al compliment dels fins de la Universitat en aquests àmbits d’actuació.