Qui som

BUVAL és un consorci que agrupa les cinc biblioteques universitàries públiques de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de coordinar les seues activitats, combinar recursos i compartir experiències, de manera que s’aconseguisca millorar l’eficiència en els processos de gestió, així com oferir serveis de més qualitat.

Des de fa anys col·laborem en diferents projectes destinats a ampliar i millorar l’oferta de serveis a les nostres respectives comunitats. Aquestes accions van culminar el 2014 amb la signatura del conveni específic de col·laboració en el marc de Campus Hàbitat 5U.

Des de llavors hem desenvolupat iniciatives conjuntes i hem constituït equips de treball en diferents àrees:

  • accés obert a la ciència i al coneixement
  • formació d’usuaris i usuàries en competències informacionals
  • desenvolupament de col·leccions electròniques
  • préstec interbibliotecari (acords de reciprocitat)
  • préstec BUVAL, que permet al personal docent i investigador, al personal d’administració i serveis i als estudiants el préstec d’exemplars en qualsevol de les biblioteques participants

El consorci BUVAL, amb naturalesa jurídica pròpia, consolida, d’una banda, un marc de cooperació estable per a les biblioteques participants, que ampliem el nostre camp d’acció (mitjançant la integració de serveis i captació de recursos) i, de l’altra, millorem la nostra visibilitat i aconseguim garantir el desenvolupament futur dels nostres productes i serveis en condicions de sostenibilitat, beneficiant-nos d’economies d’escala i implantant processos de gestió estandarditzats i més eficients, juntament amb uns quadres professionals més ben formats i més motivats.

BUVAL contribueix, a més, a fer que la comunitat d’usuaris i usuàries de les cinc biblioteques participants veja augmentada la cartera de serveis disponibles, així com el seu nivell de qualitat.

Logo Buval