Préstec BUVAL

L’11 de maig de 2021 els rectors i rectores de les cinc universitats públiques valencianes han signat un conveni per a la constitució del Consorci BUVAL entre les cinc biblioteques institucionals. Aquesta cooperació permetrà compartir experiències, formació, recursos i serveis. El Préstec BUVAL posarà a disposició del Personal Docent i Investigador i  del Personal d’Administració i Serveis els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

El Préstec BUVAL permet agafar en préstec fins a 6 exemplars durant 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants, prèvia sol·licitud d’alta en el formulari.

Condicions del servei Préstec BUVAL

Qui pot fer ús d’aquest servei?

Exclusivament el PDI i PAS de les  universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol·licitat l’alta en el servei.

Quants documents i quin termini?

vccol

Algunes biblioteques podran afegir exemplars i dies de termini.

Com donar-se d’alta 

El PDI i PAS ha de sol·licitar l’alta del servei en la seua biblioteca. Una vegada haja estat admés, rebrà un email de conformitat. A partir d’aquest moment, per a fer ús del servei haurà d’acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc) a qualsevol de les biblioteques de les Universitats públiques valencianes.

Com sol·licitar préstecs

Durant la situació de pandèmia de la COVID-19, per tal d’utilitzar el servei de préstec BUVAL cal contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que voleu agafar.

Formes de contacte:

Recomanem consultar horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita. En la caixa de cerca, clicant en la lupa, pot triar-se com a nou perfil l’opció “Biblioteques universitàries valencianes (BUVAL)”. La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries, que després poden filtrar-se per institució.

L’usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat  i en la biblioteca de la universitat  prestatària. Els usuaris o usuàries poden consultar en el seu “compte” del catàleg els seus préstecs desglossats per universitats. Poden filtrar tant per préstecs actius com per l’historial de préstecs.

Han d’identificar-se en el catàleg de la seua Universitat d’origen com ho fan habitualment.

Els usuaris o les usuàries poden renovar des del catàleg els seus préstecs a les altres universitats tal com ho fan amb els préstecs de la pròpia universitat, tenint en compte que les condicions de préstec no són les mateixes en la seua Universitat d’origen que en la resta.

Tarifes

Aquest servei és gratuït.

Consulte la pàgina web de cada biblioteca: