Préstec BUVAL

El préstec BUVAL és un servei que permet als usuaris de les biblioteques que formen el consorci BUVAL sol·licitar en préstec documents en qualsevol de les biblioteques de les cinc universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH).
El concepte de document inclou material bibliogràfic i audiovisual en suport físic.
Tot i que aquest document desenvolupa el marc comú a les cinc biblioteques integrants del sistema, cadascuna podrà decidir la forma i el mitjà de difusió d’aquesta normativa entre els seus usuaris.

El préstec BUVAL permet agafar en préstec fins a 6 exemplars durant un periode de 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants, prèvia sol·licitud d’alta en el formulari.

Condicions del servei Préstec BUVAL

Qui pot fer ús d’aquest servei?

Podran fer ús d’aquest servei, totalment gratuït, els col·lectius de les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) indicats a continuació, que prèviament hagen sol·licitat l’alta en el servei:

  • Personal docent i investigador (PDI) de les universitats BUVAL.
  • Personal d’administració i serveis (PTGAS) de les universitats BUVAL.
  • Estudiants de grau i postgrau, màsters i doctorands i doctorandes de les universitats BUVAL.
 
Quants documents i quin temps?
xr:d:DAFU6VkqKPc:30,j:1225556033,t:23032110

Algunes biblioteques podran afegir exemplars i dies de termini. 

Com donar-se d’alta 

El PDI, PAS i estudiants de grau i postgrau, màsters i doctorands i doctorandes han de sol·licitar l’alta del servei en la seua biblioteca. Una vegada hagen estat admesos, rebran un email de conformitat. A partir d’aquest moment, per a fer ús del servei hauran d’acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc) a qualsevol de les biblioteques de les Universitats públiques valencianes.

Com sol·licitar préstecs

Una vegada donat d’alta, dirigeix-te a la biblioteca que t’interesse utilitzar. Pots contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que voleu agafar per correu electrònic.

Recomanem consultar horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita. En la caixa de cerca, clicant en la lupa, pot triar-se com a nou perfil l’opció “Biblioteques universitàries valencianes (BUVAL)”. La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries, que després poden filtrar-se per institució.

L’usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat  i en la biblioteca de la universitat  prestatària o en qualsevol biblioteca BUVAL. Els usuaris o usuàries poden consultar en el seu “compte” del catàleg els seus préstecs desglossats per universitats. Poden filtrar tant per préstecs actius com per l’historial de préstecs.

Han d’identificar-se en el catàleg de la seua Universitat d’origen com ho fan habitualment.

http://pv.es/pls/soalu/sic_miweb2.MicroWeb?p_ver=&P_IDWEB=493445&P_VISTA=&p_modo=&p_idioma=v&p_id=1213112&p_verids=Els usuaris o les usuàries poden renovar des del catàleg els seus préstecs a les altres universitats, tenint en compte que les condicions de préstec no són les mateixes en la seua Universitat d’origen que en la resta.

Tarifes

Aquest servei és gratuït.

Consulta la pàgina web de cada biblioteca: