Cerca BUVAL

El conjunt de les col·leccions de les cinc biblioteques és accessible des del catàleg de cada universitat.

En la caixa de cerca pot triar-se com a nou perfil l’opció  «Cerca BUVAL». La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries que posteriorment poden filtrar-se per institució.